Våra avelsmål är fysiskt friska och ändamålsenliga hundar, med mentalitet lämplig för bruks eller tjänst.